Από τι αποτελείται ένα σύστημα συναγερμού;

Τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος συναγερμού είναι:

  • Ο κεντρικός πίνακας
  • το πληκτρολόγιο
  • οι ανιχνευτές κίνησης (radar)
  • οι μαγνητικές επαφές(παγίδες)
  • η εξωτερική και εσωτερική σειρήνα

Προαιρετικά μπορούν να προστεθούν:

  • ασύρματος δέκτης
  • τηλεχειριστήρια
  • αισθητήρες εξωτερικού χώρου
  • πυρανίχνευτές
  • Συσκευήεπικοινωνίαςμέσωδικτύουκινητήςτηλεφωνίας (GSMcommunicationmodule).