Θα έχω όπου και να είμαι εικόνα από το χώρο του συστήματος ασφαλείας μου στο κινητό μου