Τι θα συμβεί αν δεν γίνει το προκαθορισμένο service;

Στην περίπτωση που δεν γίνει το προκαθορισμένο service, το σύστημα γίνεται ευάλωτο σε μια ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος και είναι πολύ πιθανόν να μην σας καλύψει σε περίπτωση διόρυξης. Το ίδιο επίσης θα συμβεί και στην περίπτωση που η ρευματοληψία του συστήματος είναι μεν κανονική αλλά οι μπαταρίες έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο της ζωής τους και βραχυκυκλώσουν. Συμπερασματικά, κρίνεται υποχρεωτική η συντήρηση του συστήματος έτσι ώστε να μη βρεθείτε σε κίνδυνο εσείς και η περιουσία σας.