Τι παραπάνω προσφέρει το ΚΛΣ;

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων σε μια ενδεχόμενη παραβίαση του χώρου σας, έχει την πλήρη εικόνα για το ποια ζώνη συναγερμού χτύπησε, με ποια σειρά χτύπησαν οι ζώνες, εάν παραμένουν ανοιχτές ή αποκαταστάθηκαν. Γνωρίζει επίσης, σε τι κατάσταση βρίσκεται η μπαταρία του συναγερμού και εάν οι εισβολείς προσπάθησαν να σταματήσουν το σύστημα συναγερμού παραβιάζοντας την εξωτερική σειρήνα, τα πληκτρολόγια, ακόμα και την κεντρική μονάδα

Οι σύγχρονοι συναγερμοί έχουν την δυνατότητα εισαγωγής ενός κωδικού απειλής. Αυτός ο κωδικός είναι διαφορετικός από τον βασικό κωδικό και λειτουργεί μόνο εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Έτσι, εάν σε περίπτωση απειλής ο πελάτης υποχρεωθεί να αφοπλίσει τον συναγερμό, τότε εισάγει τον κωδικό απειλής, ο συναγερμός αφοπλίζει κανονικά, αλλά το Κέντρο Λήψης Σημάτων ενημερώνεται με την κίνηση αυτή και ενεργοποιείται με προτεραιότητα η προσυμφωνημένη διαδικασία χειρισμού απειλής.

Κάτι τέτοιο είναι καθοριστικό για την ασφάλεια κάθε προστατευόμενου, καθώς έτσι υπάρχει άμεση ενημέρωση και επέμβαση του κέντρου χωρίς καν να γίνει αντιληπτό από τους επίδοξους εισβολείς.