Χρειάζεται service το σύστημα ασφαλείας μου και κάθε πότε;

Το σύστημα ασφαλείας σας δουλεύει επί 24ώρου βάσεως και είναι απαραίτητο να γίνεται το service του στα προκαθορισμένα χρονικά όρια που έχει ορίσει ο κατασκευαστής, έτσι ώστε το σύστημα σας να είναι αξιόπιστο και να δουλεύει πάντοτε στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.Ο χρόνος αντικατάστασης των συσσωρευτών είναι κατά μέσο όρο τα τρία έτη.