Μελέτη & Εγκατάσταση

Ασφαλείστε το χώρο σας

Κλείστε ραντεβού στο χώρο που θέλετε να ασφαλίσουμε. Καταγράφουμε με τρόπο επαγγελματικό τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του χώρου ή της εγκατάστασής σας.

Γίνεται μελέτη για το καλύτερο αποτέλεσμα της ασφάλειας του χώρου και των προσώπων που θέλετε να ασφαλίσουμε. Η μελέτη και η οικονομική  προσφορά αποστέλλονται στο email σας και συζητούνται τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

Αφού γίνει αποδεκτή η τελική μελέτη, γίνεται η εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας από εξειδικευμένους τεχνικούς, οι οποίοι διαθέτουν άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κατηγορίας Β΄ από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Μετά το πέρας των εργασιών παραδίδονται σε εσάς η εγγύηση όπως επίσης και αποδεικτικό γνησιότητας του συστήματος που πιστοποιεί την αυθεντικότητα του, καθώς και  οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.