Κάμερες Ασφαλείας

Κάμερες Ασφαλείας

Κάμερες ασφαλείας

Ολοκληρωμένα συστήματα επίβλεψης!!
Εγκατάσταση καμερών ασφαλείας σε ιδιωτικούς χώρους

Τα συστήματα παρακολούθησης, καταγραφής και απομακρυσμένης μετάδοσης αποτελούν έναν από τους τρόπους επιτήρησης χώρων μέσω ενός κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, η χρήση των οποίων είναι συνεχώς αυξανόμενη. Οι κάμερες ασφαλείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση ενός συστήματος ασφαλείαςΟι νέες τεχνολογίες στο CCTV δίνουν την δυνατότητα τοπικής ή απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης εικόνας, ήχου και δεδομένων με αυτόματη καταγραφή γεγονότων σε σκληρό δίσκο.

Η ανάγκη για προστασία και επιτήρηση σε κάθε χώρο έχει καταστήσει τις κάμερες ασφαλείας πλέον αναγκαία. Η εταιρία μας καλύπτει ολόκληρο το φάσμα απαιτήσεων και είμαστε σε θέση να εξοπλίσουμε με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) οικίες, καταστήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Φ/Β πάρκα και όπου αλλού είναι απαραίτητη η προστασία μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων επίβλεψης.