Θυροτηλεόρασεις

Θυροτηλεόρασεις

Θυροτηλεοράσεις

Η εταιρεία μας διαθέτει θυροτηλεοράσεις ψηφιακής τεχνολογίας με μοντέρνο σχεδιασμό

Παρακολουθήστε αποτελεσματικά την είσοδο στην κατοικία σας και κρατήστε μακριά τους ανεπιθύμητους.
Τα συστήματα θυροτηλεόρασης είναι η πιο απλή και βασική λειτουργία προστασίας που πρέπει να έχει κάθε κτίριο ή κατοικία.
Το σύστημα, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε συνεχή εξέλιξη παρέχοντας πρόσθετες λειτουργίες στον τελικό χρήστη.
Η εξέλιξη των συστημάτων θυροτηλεόρασης σε ψηφιακά, εκτός από την ευκολία στην εγκατάσταση έχει οδηγήσει τους κατασκευαστές στο να προσφέρουν πρόσθετες λειτουργίες για τον τελικό χρήστη.
Όλες αυτές οι λειτουργίες για να εφαρμοσθούν με τα αναλογικά συστήματα θα απαιτούσαν πληθώρα καλωδίων, ενώ κάποιες από αυτές τις λειτουργίες θα ήταν ακόμη και αδύνατο να πραγματοποιηθούν.

citof-class-300-new-0